Sunday, December 4, 2011

LATIHAN


Berdasarkan gambar yang dipaparkan, sila tuliskan nama pakaian tradisional dan jenis kaum yang berkenaan.

 1. 
pakaian: 

____________________


kaum:

_____________________2.

      pakaian: 

     ____________________


      kaum:
       
         _____________________


3.
pakaian:  

____________________


kaum:

_____________________


4.
pakaian: 

____________________


kaum:

_____________________


5.
pakaian:  


____________________


kaum:

_____________________


6.
        pakaian:  

        ____________________


        kaum:

             _____________________


7.
   pakaian: 

     ____________________


   kaum:

     _____________________


8. 

pakaian: 

____________________


 kaum:

_____________________

No comments:

Post a Comment